Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 για ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)