Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου: 1 άτομο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)